Işık Özışık

Balıkçılar,Karton Üzerine Sulu Boya, 46x31 cm, İmzalı