Münif Fehim

Kompozisyon, Kağıt Üzerine Karışık Teknik, 24x30 cm, İmzalı