Bahri Töraydın

İstanbul, Tuval Üzerine Yağlıboya, 18x24 cm, İmzalı