İmza Okunamadı (Avrupa Ekolü)

Peyzaj,Tuval Üzerine Yağlıboya, 54x80 cm, İmzalı