İmza Okunamadı

Mısır'da Pazar Yeri, Kağıt Yağlıboya, 32x23 cm, İmzalı