İmza Okunamadı

Beyoğlu, Tuval Üzerine Yağlıboya 100x100 cm, İmzalı