Eflatun Lale Şen

Başka Dünya, Tuval Üzerine Yağlıboya, 40x40 cm, İmzalı