Gözde Esen

Yerküre - Globe , Tuval Üzerine Karışık Teknik , 100 x 100 cm , İmzalı