Mesut Üldaş

Soyut, Duralit Üzerine Yağlıboya, 23x31 cm, İmzalı