Seyfi Arıkan

Natürmont, Tuval Üzerine Yağlıboya, 45x45 cm, İmzalı