Nimet Berdan

Akçay'dan, Duralit Üzerine Yağlıboya, 40x60 cm, İmzalı