İsmail Beydilli

Semazenler, Tuval Üzerine Yağlıboya, 60x80 cm, İmzalı