İsmail Beydilli

Semazenler, Tuval Üzerine Yağlıboya,70x100 cm, İmzalı