Alaaddin Hız

Katman Serisi, Tuval Üzerine Yağlıboya, 100x100 cm, İmzalı