Alev Özas

Boğaziçi Köprüsü, Prestuval Üzerine Yağlıboya, 24x24 cm, İmzalı