Ergin İnan

Baskı, Islak İmzalı ve İpek Kumaş Üzerine, Nuh'un Gemisi, Edisyon No: 1/10, 150x150 cm