Metin Akarslan

Suçluluk Duygusu, Tuval Üzerine Yağlıboya, 80x100 cm, İmzalı