Şadan Bezeyiş

Soyut, Tuval Üzerine Yağlıboya, 87x150 cm, İmzalı