İbrahim Safi (1898-1983)

Cumhuriyet Dönemi Atatürk'ün Şapkacısının Portresi, Tuval Üzerine Yağlıboya, 40x30 cm, İmzalı