Jozef Habib Gerez

Soyut Figürler, Duralit Üzerine Yağlıboya, 30x25 cm, İmzalı