Mehmet Emin Erşan

Sonbaharda Köye Dönüş, Tuval Üzerine Yağlıboya, 40x40 cm, İmzalı