İlker Çökmüş

Sokak, Duralit Üzerine Yağlıboya, 50x20 cm, İmzalı