İlker Çökmüş

Haliç'ten Görünüm, Duralit Üzerine Yağlıboya, 45x20 cm, İmzalı