Yalçın Gökçebağ

Bodrum, Tuval Üzerine Yağlıboya, 60x80 cm, İmzalı