Komet

"Tüllü, Türlü, Türlü, Nüllü", Tuval Üzerine Yağlıboya, 54x65 cm, İmzalı