Evren Sarptunalı

Mitolojik, Tuval Üzerine Yağlıboya, 120x150 cm, İmzalı