İmza Okunamadı

Peyzaj, Tuval Üzerine Yağlıboya, 14x18 cm, İmzalı