Burhan Uygur

Baskı Üzerine Karışık Teknik, Sonsuz Utku, Edisyon No: 15/50, 41x33 cm, İmzalı