Osman Ünver

Alone 2, Tuval Üzerine Yağlıboya, 90x60 cm, İmzalı