Remzi Taşkıran

Sokak, Tuval Üzerine Yağlıboya, 40x30 cm, İmzalı