Habip Aydoğdu

Baskı, Edisyon: 49/100, 100x70 cm, İmzalı