Haydar Ekinek

Nü, Tuval Üzerine Yağlı Boya, 80x100cm, İmzalı