Fikret Öztürk

Fügürler, Tuval Üzerine Yağlıboya, 40x50 cm, İmzalı