Alev Özas

Topkapı Sarayı, Prestuval Üzerine Yağlıboya, 35x35 cm, İmzalı