Alev Özas

Küçük Ayasofya Camii, Prestuval Üzerine Yağlıboya, 18x18 cm, İmzalı