Adem Genç

Kendini Anlatan Şeyler, Tuval Üzerine Yağlıboya, 88x108 cm, İmzalı